ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA 2014

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA 2014

El passat Divendres 17/7/2014, a les 19:30h, es va celebrar l’Assemblea General Ordinària del CB Cantaires Tortosa al Casal Tortosí.

Durant la assemblea es va passar degut compte dels punts de l’ordre del dia amb total normalitat, estant tots els punts passats per la seva aprovació, confirmats per majoria absoluta

 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. Aprovat majoria absoluta

2. Informe president Temp. 2014-2015/Projecte Esportiu 2018-2019 -1er Any-

3. Estat de comptes. Aprovat majoria absoluta

4. Pressupost 2015/16. Aprovat majoria absoluta

5. Planificació esportiva 2015/16.

6. Quota Temp. 2015/16. Aprovat majoria absoluta

7. Llibre Registre Voluntaris. Aprovat majoria absoluta

8. Loteria Temp. 2015/2016. Aprovat majoria absoluta

9. Nous càrrecs a la Junta.

10. Precs i preguntes.

 

Durant l’Assemblea General es va fer una exposició de la Temporada 2014-2015 per part del President del CB Cantaires Tortosa, Sisco Pepió, on es va repàs de la gestió administrativa, esportiva, social i econòmica de la nostra entitat durant el primer any del Projecte Esportiu.

El president de l’entitat va informar de que aquesta temporada l’objectiu ha estat posar en marxà el projecte esportiu, donar-li estabilitat, crear una base ferma de conceptes i  generar un moviment inercial que els pròxims anys faci que pugui tenir continuïtat.

Destacava que aquest primer any ha estat un any de sacrificis, de moltes hores de treball, molts de paràmetres nous  i fins ara desconeguts per a la nostra entitat. Estem parlant de crear una nova estructura de jugadors estrangers, professionalitzar l’estructura tècnica del club, projectar la nostra entitat dins i fora de la ciutat, etc.... El president va fer especial incís en que aquesta nova temporada 2015-2016, segona any del projecte, ha de ser el de la consolidació i el del reforçament de l’estructura que s’ha generat.

Durant les seves paraules es van destacar els bons resultats esportius d’aquesta temporada, el creixement de l’estructura esportiva en part deguda a la bona tasca que s’ha realitzat els darrers mesos de la temporada amb la presència dels entrenadors, monitors i jugadors del sènior en els col·legis, la necessitat d’augmentar el compromís de la massa social ens els actes que organitzi el club,  la necessitat de que el club promogui noves fonts ingressos econòmics per donar viabilitat a l’estructura esportiva del club.

També es va aprofitar per fer la presentació dels nous membres de la Junta, Anna Obiols, Juanjo Martinez i Lluís Mora, que s’incorporen per donar un nou impuls al que serà el 2on Any del Projecte Esportiu Tortosa 2018-2019.

 

Salutacions

Junta Directiva

Tortosa, 20/7/2015

No es permeten més comentaris.